You are viewing jdramath

 
 
23 January 2012 @ 03:42 pm               เปิดรับสมาชิกแล้วค่า เปิดตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 13 มกราคม 2013 เวลาเที่ยงคืนนะคะ
               

               ปิดรับสมัครแล้วค่ะ จะเปิดรับอีกตอนต้นซีซั่นละครนะคะ
               สามารถติดตามข่าวการรับสมาชิกและเรื่องอื่นๆ ได้ที่
FACEBOOK 

               

ปิดรับสมัครแล้วค่ะCollapse )

 
 
Current Mood: accomplishedaccomplished